Vanwege onderhoud aan de website/webshop zal deze Zondag 31-10-2021 niet bereikbaar zijn, excuses voor het ongemak.


Betreft: Veilige opstart FrieslandCampina Lattiz machine na de gesloten periode

Na een periode van stilstand door de verplichte Horeca sluiting tegen verspreiding van het Corona virus, werken wij er naar toe dat het opstarten van uw Lattiz-machine soepel kan verlopen. Daarom is het noodzakelijk dat wij een goede inschatting maken of uw Lattiz-machine bij het opstarten goed zal functioneren. Daarbij hebben we uw hulp nodig.

Als de machine niet conform de richtlijnen is uitgeschakeld of minimaal 2x per week is gespoeld tijdens de gesloten periode, kan dit de kwaliteit van de melkschuim beïnvloeden. De waterhuishouding kan dan deels geblokkeerd zijn.

Wij willen u daarom vragen om de Lattiz machine zo snel als mogelijk weer op te starten en te testen op een juiste werking. Zo kunnen we al voordat u weer open mag inventariseren of u wel of geen hulp nodig heeft bij het opstarten van uw Lattiz machine. Hoe eerder, hoe groter de kans dat u tijdig geholpen wordt.

Om de machine te controleren op juiste werking heeft u een Bag In Box Lattiz (BIB) nodig. Deze BIB mag niet de houdbaarheidsdatum overschreden hebben. Als u geen BIB heeft adviseren wij u deze direct te bestellen bij uw leverancier.

Heeft u de machine in de gesloten periode wekelijks gebruikt of gespoeld, dan kunt u de machine gewoon aan zetten, spoelen en testen op juiste werking. Heeft u de machine in de gesloten periode niet gebruikt dan willen we u adviseren om, voor het aanzetten en testen van de machine, het waterfilter door te spoelen met minimaal 30 liter water. Hierna moet de machine zelf minimaal 3x doorgespoeld worden. Zie hiervoor de instructie: Machine en Waterfilter spoelen: www.jaski-automaten.nl/service/service-lattiz

Bij het testen van de machine kunt u het volgende constateren:

  1. Kwaliteit en volume zijn goed, geen actie nodig.
  2. Kwaliteit en/of volume matig. U kunt de machine gewoon gebruiken, bij een te laag volume kunt u eventueel wat product bij tappen door de “+ toets” te gebruiken (indrukken om te starten en weer te stoppen). Om de servicedienst te ontlasten willen we u vragen hier per e-mail op [email protected] een melding van te maken.
  3. Kwaliteit en/of volume slecht. U kunt in dit geval ook niet door bij te tappen een goede cappuccino serveren. Bel dan met onze servicedesk voor telefonische ondersteuning en het eventueel maken van een afspraak.
  4. De machine functioneert helemaal niet. Bel dan direct met onze servicedesk voor het maken van een afspraak.

Nu de Horeca weer op mag starten is de kans groot dat er tijdelijk een veel hogere servicevraag is dan normaal. Daarom vragen we uw begrip voor eventueel langere wachttijden dan dat u van ons gewend bent. Uiteraard houden wij ons bij een servicebezoek aan de richtlijnen welke het RIVM ons voorschrijft.

Wij willen u nogmaals vragen om zo snel mogelijk de machine te testen zodra u een geschikte BIB heeft.

Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u onverhoopt toch nog

vragen hebben, kunt u Jaski voor Lattiz als volgt bereiken:

Bij voorkeur per Email : [email protected]
Of per telefoon : 0342 - 42 53 29


Meer over Espresso: kijk op:

https://espresso.startjenu.nl

of

https://espresso.q12.nl

of

https://espresso.jouwbegin.nl/

of

https://espresso.boogo.nl

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: